نحوه اتصال به پایگاه داده آنلاین MySQL از طریق ویژوال بیسیک VB6نحوه اتصال به پایگاه داده آنلاین MySQL از طریق ویژوال بیسیک VB6                                                                    

 1.بایستی یک سرور(هاست)آنلاین داشته باشید،که امکان اتصال Remote به پایگاه داده MySQL را بدهد.
برای این کار میتوانید در db4free.net که عضویت در آن رایگان میباشید،ثبت نام کنید.
2.پس از تائید شدن عضویت،وارد بخش مدیریتی شده و یک DataBase و سپس یک Table با Field های مورد نظرتان ایجاد کنید.
3.برای شروع کار،نرم افزارهایی را که جهت اتصال به پایگاه داده MySQL آنلاین میباشند را نصب کنید:
mysql-connector-odbc-5.2.2-ansi-win32.msi و mysql-connector-odbc-5.2.2-win32.msi
4.در پروژه ویژوال بیسیک خود،یک شیئ AdoDC بر روی فرم خود قرار دهید.
5.در قسمت برنامه نویسی،این کدها را وارد کنید:


Dim constr As String db_port = "3306"
db_server = server_t.Text
db_name = dbase_t.Text
db_user = user_t.Text
db_pass = pass_t.Text
constr = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=True;Extended Properties=Driver=MySQL ODBC 5.2a Driver;Mode=ReadWrite;" & _
 "PORT=" & db_port & ";" & _
 "SERVER=" & db_server & ";" & _
 "DATABASE=" & db_name & ";" & _
 "UID=" & db_user & ";" & _
 "PWD=" & db_pass & ";"
Adodc1.ConnectionString = constr
stt.Caption = Adodc1.CursorLocation
Adodc1.Refresh

6.به تعداد فیلدهایی که ایجاد کرده اید،جعبه متن قرار دهید و آنها را به AdoDC متصل کنید.
7.با اجرای این دستورات،حدود 30 ثانیه طول خواهد کشید تا نرم افزار به پایگاه داده آنلاین MySQL متصل شود.
8.دستورات حذف/ویرایش/افزودن به صورت زیر است:

Adodc1.Recordset.AddNew
...
Adodc1.Recordset.Save
Adodc1.Recordset.Resync
Adodc1.Recordset.Requery
و
Adodc1.Recordset.Delete
 Adodc1.Recordset.Resync
Adodc1.Recordset.Requery

 موفق باشید/.

تماس با گیل دیتا تماس با گیل دیتا

مطالب مشابه


مطالب بیشتر...

2019 © تمامی حقوق این وب‌سایت برای گیل دیتا محفوظ است.
انصراف
پشتیبانی آنلاین