گیلان , رشت, بلوار شهید بهشتی - جنب آتشنشانی
  • تلفن تماس

  • تلفن همـراه

سورس Enable or Disable All Controls on All Frames ویژوال بیسیک

 سورس Enable or Disable All Controls on All Frames ویژوال بیسیک

Sub EnableDisableFrameControls()
    Dim ctl As Control
    For i = 0 To Controls.Count - 1
        Set ctl = Controls(i)
        If TypeOf ctl Is Frame Then
            For j = 0 To Controls.Count - 1
                If TypeOf Controls(j) Is Frame Then
                    If Controls(j).Container Is ctl Then
                        Controls(j).Enabled = ctl.Enabled
                    End If
                End If
            Next j
            For j = 0 To Controls.Count - 1
                On Error Resume Next
                If Controls(j).Container Is ctl Then
                    Controls(j).Enabled = ctl.Enabled
                End If
            Next j
        End If
    Next i
End Subجهت تماس با پشتیبانی : 09399829424

جهت تماس با پشتیبانی : 09119852665
برچسب ها: ,

نظرات کاربران