گیلان،رشت ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه حسینی نیا ، جنب نظام پزشکی

سورس Animated Form Unload به زبان ویژوال بیسیک

سورس Animated Form Unload به زبان ویژوال بیسیک


Sub Startrek(frm As Form)

GotoVal = frm.Height / 2
For Gointo = 1 To GotoVal
    DoEvents
    frm.Height = frm.Height - 100
    frm.Top = (Screen.Height - frm.Height) \ 2
    If frm.Height <= 500 Then Exit For
Next Gointo

horiz:
frm.Height = 30
GotoVal = frm.Width / 2
    For Gointo = 1 To GotoVal
    DoEvents
    frm.Width = frm.Width - 100
    frm.Left = (Screen.Width - frm.Width) \ 2
    If frm.Width <= 2000 Then Exit For
Next Gointo
Unload Me
End Subجهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا سفارش طراحی سایت با شماره های زیر تمای حاصل فرمائید

جهت تماس با پشتیبانی : 09399829424

جهت تماس با پشتیبانی : 09119852665

رمز عبور : wwww.gildata.ir

چگونه آمار بازدید و رتبه گوگل را افزایش بدهیم ؟

گروه سئو پیشرفته گیل دیتا | سئو داخلی و سئو خارجی

سئو سازی قالب سایت ، سئو سازی مطالب سایت ، تبلیغات مستقیم گوگل ، معرفی سایت به موتور جستجو گوگل