اطلاعات هاست لینوکس سرور ایران و آلمانعنوان هاست
پنل مدیریت
پهنای باند
ایمیل
SubDomin
قیمت ( ریال )
یک گیگ هاست
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
700.000
سه گیگ هاست
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
2.000.000
پنج گیگ هاست
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
3.300.000
ده گیگ هاست
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
6.700.000
بیست گیگ هاست
Cpanel
نامحدود
نامحدود
نامحدود
13.000.000